6 april 2019

Lezing over 'Oene, een schiereiland in de Veluwse polder', door historicus Evert de Jonge.

Historicus Evert de Jonge geeft na de opening van de expositie een lezing over het waterbeheer in en om Oene. Als er eeuwen geleden geen weteringen waren gegraven en geen dijken waren aangelegd dan zouden vele inwoners van Oene en omgeving natte voeten hebben.

Inloop is van 9.30 uur en de lezing begint om 10.00 uur.
De toegang is vrij en er is volop gratis parkeergelegenheid.

6 april t/m 31 oktober 2019

Expositie over 'Natte voeten, droge voeten', waterbeheer in en om Oene.

Directe aanleiding voor het thema is een stembus van de Dorpspolder Oene, die we als museum mochten ontvangen. Deze polder vervulde destijds een belangrijke ril in het lokale waterbeheer: onderhoud van sloten, wegen, weteringen, schouwplicht enz. Eind zestiger jaren werd deze dorpspolder overgenomen door het Polderdistrict Veluwe (na meerdere fusies nu Waterschap Veluwe en Veluwe).

... juni 2019

Lezing over de 'Vliegtuigcrash, 1944' door ...

Op 22 juni zal het 75 jaar geleden zijn, dat een Amerikaanse Lancaster neerstorttte in het Oenerbroek (bij de Bartjesbrug). De huidige expositie over dit onderwerp is uitgebreid, waardoor de geschiedenis van de dappere bemanningsleden weer gaat leven.
Ook zal er op een nader te bepalen datum in juni een lezing over de vliegtuigcrash worden gegeven.

Aanvang:  ...
Inloop met koffie/thee vanaf ...

Permanente expositie