Logo Cultuur Historisch Mueum Oene

Museum geopend

Het museum is met ingang van 17 april 2024 weer open op elke woensdagmiddag van 13.30 - 16.30 uur, met uitzondering van 24 juli. Dan is het museum gesloten i.v.m. schoonmaakwerkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur.

Expositie Gezondheidszorg in Oene

Mevr. Betsie Draaijer-van Beek in haar kruidenierswinkel, Dorpsstraat 25, Oene

Het museum werd geopend in 2015. Onze stichting heeft ten doel: het bijeenbrengen, inrichten, beheren en in stand houden van een museum met voorwerpen/goederen afkomstig uit Oene in het bijzonder en omstreken of daarop betrekking hebbend.

Begonnen met materiaal dat betrekking heeft op de vliegtuigcrash van 1944, is de gehele collectie uitgegroeid tot meer dan 3000 voorwerpen en documenten. Deze zijn alle aan het museum geschonken, met uitzondering van de collectie over de voormalige Zuivelfabriek ‘De Hoop’, die in bruikleen is ontvangen. Elk jaar komen we met een nieuwe expositie.

Wie weet het?

Wie kent deze personen op de foto?

Wie kent deze personen op de foto?

Wie kent deze personen op de foto?

Op de achterkant staat Jan Willem Nieuwenhuis.
Wellicht kan dit ook Jan Willem Nijenhuis zijn.

Reacties graag naar de voorzitter van het museum.

Wie kent nog familie van deze dames?

Foto van Anne Veldwijk-Musch en Gerritje Vijge

Op deze foto staan Anne Veldwijk-Musch (links) en Gerritje Vijge (rechts).

Wie kent nog familie van deze dames?

Reacties graag naar de voorzitter van het museum.

Wie heeft een foto van zuster P. van Giessel?

vraagteken

Oene (gem. Epe, Gelderland) is op 22 maart 1945 gebombardeerd en daarbij vielen vele doden en gewonden. Zuster Van Giessel verleende samen met andere artsen uit Oene en Vaassen eerste hulp.

Opslagruimte gezocht

Het Cultuur Historisch Museum Oene bestaat inmiddels 8 jaar en de collectie is aardig uitgebreid. Wekelijks krijgen wij mooie voorwerpen aangeboden die wij als museum niet af willen slaan. Het zou jammer zijn als onze historie verloren zou gaan.

Onze huidige opslagruimte raakt echter redelijk vol en nu zijn wij op zoek naar nieuwe opslagruimte. Wie heeft er in Oene of directe omgeving nog een schuur, loods of een ander onderkomen waar onze spullen in mogen staan? Mocht u ons kunnen helpen, dan zouden wij dat zeer op prijs stellen.
U kunt contact opnemen met Dikkie Huiskamp, voorzitter van het museum.

Sitemap © 2015 - 2024 Cultuur Historisch Museum Oene. Alle rechten voorbehouden.