Logo Cultuur Historisch Mueum Oene
Expositie Gezondheidszorg in Oene

Foto: Anneke Buitenkamp

Het museum werd geopend in 2015. Onze stichting heeft ten doel: het bijeenbrengen, inrichten, beheren en in stand houden van een museum met voorwerpen/goederen afkomstig uit Oene in het bijzonder en omstreken of daarop betrekking hebbend.

Begonnen met materiaal dat betrekking heeft op de vliegtuigcrash van 1944, is de gehele collectie uitgegroeid tot meer dan 3000 voorwerpen en documenten. Deze zijn alle aan het museum geschonken, met uitzondering van de collectie over de voormalige Zuivelfabriek ‘De Hoop’, die in bruikleen is ontvangen. Elk jaar komen we met een nieuwe expositie.

 

 

Naar Sitemap © Copyright 2015-2023 Cultuur Historisch Museum Oene. Alle rechten voorbehouden.