Logo Cultuur Historisch Mueum Oene

De stichting is erkend als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent ondermeer dat giften aan het museum voor 125% aftrekbaar zijn onder bepaalde voorwaarden. De penningmeester verstrekt hierover graag informatie, ook over periodieke giften.

 

NAAM
Stichting Cultuur Historisch Museum Oene

 

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN)
registratienummer 855622180

 

Kamer van Koophandel
registratienummer 64338002

 

BEZOEKADRES MUSEUM
Houtweg 40, 8167 PL Oene,
tel. 0578-641070
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

CONTACT
Tentoonstellingen en beheer collectie: Dikkie Huiskamp-van Hell.
Secretariaat en penningmeester: Gerhard Wijnbergen, Houtweg 5, 8167 PJ Oene.

 

SAMENSTELLLING BESTUUR

  • Dikkie Huiskamp-van Hell, voorzitter/conservator
  • Ria Koert, bestuurslid
  • Gerhard Wijnbergen, secretaris/penningmeester

 

BELONINGSBELEID
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

DOELSTELLING
De doelstelling van de stichting luidt:

  1. het bijeenbrengen, inrichten, beheren en in stand houden van een museum of meer musea van voorwerpen/goederen afkomstig uit Oene in het bijzonder en omstreken of daarop betrekking hebbend, teneinde die goederen te exposeren, al dan niet in wisseltentoonstellingen, met aandacht voor educatie (jeugd, volwassenen en ouderen) cultuurhistorie en cultureel erfgoed, tevens gericht op culturele verbindingen met recreatie/toerisme, natuur/landschap en erfgoed, waar het gaat om culturele evenementen of andere culturele uitingen;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Zij tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het verwerven van de voor de doelstelling geëigende goederen en voorwerpen;
  • het organiseren van exposities;
  • het inzamelen van gelden ten behoeve van de stichting;
  • het verstrekken van informatie in de ruimste zin.

 

Sitemap © Copyright 2015-2023 Cultuur Historisch Museum Oene. Alle rechten voorbehouden.