Logo Cultuur Historisch Mueum Oene
ANBI-erkend

Om het museum aantrekkelijk te maken en te houden voor inwoners van Oene en omgeving, maar ook voor vakantiegasten en dagjesmensen zijn uitgaven nodig.

Te denken valt aan:

  • verlichting en verwarming
  • beveiliging PR
  • aanschaf vitrines
  • audio/visuele- en computerapparatuur
  • kosten website en bank.

Momenteel worden alleen geschonken voorwerpen en goederen geëxposeerd in de ruimte die door Ria Koert beschikbaar is gesteld.

Als museum houden wij ons dan ook aanbevolen voor voorwerpen, foto’s, boeken enz. die betrekking hebben op Oene en omgeving. Dikkie Huiskamp-van Hell staat u graag te woord.

We zijn geheel afhankelijk van giften en bijdragen. Ook de entree is momenteel gratis. Een aantal inwoners heeft zich reeds opgegeven als donateur. Wij hopen dat u zich hiervoor ook wilt aanmelden (minimaal € 10,- per jaar).

Ook doen wij een beroep op ondernemers om ons te sponsoren. De naam van ondernemers die € 100,- of meer doneren, zal – in overleg – een jaar lang op onze website worden geplaatst: zo brengt u uw bedrijf onder de aandacht van velen.

Als museum hebben wij een erkenning als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) ontvangen. Uw gift is voor 125% onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de belasting. In het geval van een periodieke gift is het belastingvoordeel nog groter. Gerhard Wijnbergen geeft u graag informatie hierover.

Wilt u zich aanmelden als donateur? Download hier het formulier voor aanmelding als donateur.

Na invullen van het formulier kunt u dit inleveren bij of opsturen naar de secretaris/penningmeester: Gerhard Wijnbergen, Houtweg 5, 8167 PJ Oene of gescand mailen naar het secretariaat.

Sitemap © Copyright 2015-2023 Cultuur Historisch Museum Oene. Alle rechten voorbehouden.