Herdenking bij de Bartjesbrug vliegtuigcrash in (1944) 30 juni 2016

Bartjesbrug

Bij de herdenking waren naast de schoolkinderen ook een aantal veteranen van de Koninklijke Marine en ouders van schoolkinderen en andere belangstellenden aanwezig.

Bij het daar aanwezige monument gaf Theo Schaefers een korte uitleg over het monument. Dit werd gevolgd door het uitspreken van de ‘Ode of Remembrance’ door leerlingen van beide scholen. Daarna blies een trompettist (ook een oud-marinier)  ‘The Last Post’. Na inachtneming van een minuut stilte werd een couplet van het Wilhelmus gezongen. Vervolgens kreeg iedereen de gelegenheid een bloem te plaatsen bij de foto’s van de bemanningsleden van het gecrashte vliegtuig.
Enkele leerlingen van beide scholen droegen gedichten voor.  Hierna werd de herdenking afgesloten en liepen de leerlingen weer terug naar hun school.

Deze herdenking vindt jaarlijks met schoolkinderen plaats, waarbij om het jaar wisselend een gastles aan één van de scholen gegeven wordt.