2017-06-29 Gastles in het museum en herdenking bij de Bartjesbrug van de vliegtuigcrash (1944)

Op 29 juni 2017 vond er een gastles plaats in het museum gevolgd door een herdenking bij het monument aan de Bartjesstraat. Om 9.00 uur kwamen de kinderen van groep 7 en 8 van de Bongerd lopend aan bij het museum. Dikkie Huiskamp, voorzitter van het museum, heette de kinderen hartelijk welkom.
Zij vertelde hoelang het museum al bestaat en hoeveel voorwerpen(ruim 1600) er al aangeboden zijn aan het museum. Die bevinden zich niet allemaal in het museum, daar is de ruimte te klein voor. Maar er zijn wel vaste onderwerpen zoals de expositie van het reeds afgebroken melkfabriek 'De Hoop' in en de verhalen en voorwerpen over wat er in Oene gebeurd is tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Als wisselende tentoonstelling is er momenteel 'Bodemvondsten'. Dit vonden de kinderen wel erg interessant.

Daarna nam Judith Regterschot van Stichting Broken Wings het woord. Zij vertelde met veel enthousiasme duidelijke en spannende verhalen wat er met het vliegtuig en zijn bemanning van een Lancaster, die gecrasht is in Oene, gebeurd is. De kinderen luisterden met volle aandacht en stelden ook veel goede vragen.
Teunis Nooteboom, die samen met Jan Kiesbrink een boek heeft geschreven over deze crash, vertelde ook hoe hij de oorlog beleefd heeft.
Daarnaast was ook oud-marinier de heer Elzerman aanwezig in een heel mooi pak en vertelde waar hij als marinier is geweest om de vrede te brengen en te bewaren.
Na afloop konden de kinderen nog genieten van een bekertje ranja en een lekker koekje.
Ook kregen ze nog de gelegenheid om rond te kijken in het museum en vragen te stellen.

Vervolgens gingen ze de kinderen van de School met de Bijbel ophalen om samen naar het herdenkingsmonument aan de Bartjesweg te gaan.
Daar stonden oud-mariniers klaar om de ceremonie te begeleiden. Er werden gedichten voorgelezen, de Last Post geblazen, 1 minuut stilte gehouden en het Wilhelmus gezongen. De oud-mariniers hesen nog 3 vlaggen: de Nederlandse, de Amerikaanse en de Canadese vlag.
Tot slot werden in de vazen, die voor de foto’s van de 8 bemanningsleden stonden, door de kinderen bloemen gezet.